Villamos hálózat kezelő

Villamos hálózat kezelő

Villamos hálózat kezelő
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • alapfokú iskolai végzettség ÉS
 • Szakmai előképzettség
  • Villanyszerelő
   • 625 számú Villanyszerelő,
   • 503 számú Villanyszerelő,
   • 505 számú Villanyszerelő leágazásai
   • 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
   • 505-2 Épületvillamossági szerelő,
   • 505-3 Vasútvillamossági szerelő,
   • 505-4 Villamoshálózat-szerelő,
   • 506 számú Általános Villanyszerelő,
   • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
   • 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
   • 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
   • 34 522 04 Villanyszerelő
   • 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
   • 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus
   • (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
   • Épületvillamossági technikus,
   • Villamosgép és berendezési technikus,
   • Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
   • 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
   • 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
   • 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,
   • 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
   • szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
   • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
   • 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök
   • Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha:
    • az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
    • villamos művek,
    • villamos gépek,
    • villamos energetika,
    • épületvillamosítás,
    • Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

Készségek, képességek:

 • Villamos berendezéseken végzendő tevékenységeknél az MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány alapján beazonosítva a villamos kockázatokat, megtervezi a biztonságos munkavégzést.
 • Az üzemeltetető által kijelölt eseti feladatkörében – amely feltételezi a helyismeretet – tevékenységi körébe tartozó felügyeletet biztosít villamos berendezéseken végzett munkák esetén.
 • Tevékenységi körébe tartozó villamos berendezéseken feszültségmentes munkakörnyezetet alakít ki a munkavégzés időtartamára.
 • Tevékenységi körébe tartozó villamos berendezéseken feszültséghez közeli munkát végez.
 • Villamos berendezéseken végzett munkája során világos és egyértelmű, utasításokon alapuló kommunikációt folytat az üzemirányító szolgálattal.
 • Veszélyhelyzetben műszaki mentést, elsősegélynyújtást végez.
 • Kis-, közép-, és nagyfeszültségű hálózaton egyértelműen beazonosítva a hálózati elemeket, eszközöket, állapotellenőrző bejárást, diagnosztikai vizsgálatot végez.
 • Kis-, közép-, és nagyfeszültségű hálózaton üzemeltetési feladatokat végez, például;
  • normáltól eltérő üzemállapotot alakít ki,
  • átterhelést, leterhelést végez,
  • középfeszültségű kapcsolóállomáson kapcsolási, karbantartási munkát végez,
  • transzformátorokat párhuzamosan kapcsol,
  • transzformátoron csapolásállítással feszültségszabályozást végez,
  • villamos berendezést létesít átalakít, javít,
  • villamos berendezést üzemen kívül helyez, megszüntet/elbont,
  • üzemzavarelhárítást végez.
 • Nem engedélyköteles kiserőműben üzemeltetési feladatokat végez;
  • hálózatra kapcsolást, teljesítményszabályozást, leterhelést, lekapcsolást végez,
  • termelői kapcsolóberendezésen kapcsolási, karbantartási munkát végez,
  • termelői közép- /kisfeszültségű transzformátoron csapolásállítással feszültségszabályozást végez,
  • termelői elosztóhálózatot létesít, átalakít, javít, üzemen kívül helyez, megszüntet/elbont,
  • termelői berendezésen üzemzavarelhárítást végez.
 • Üzemi próbát, üzembe helyezést végez, próbaüzemet tart.
 • Kisfeszültségű hálózaton, hálózati villamos paramétereket mér.
 • Az elosztói Üzletszabályzatba n nevesített fogyasztói szolgáltatásokat végez.
 • MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése szabványban nevesített „egyszerű feszültség alatti művelet”-eket végez.

Megnevezése: Villamos hálózat kezelő
Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
KEOR kód: 0713

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.