Tűzvédelmi szakvizsga 16 - Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 16 - Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 16 - Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők
Szakmai továbbképzés
Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

16. TŰZÁLLÓSÁGOT NÖVELŐ BURKOLATOK BEÉPÍTÉSÉT, KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐK.

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Bemeneti feltétel:

 • legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi végzettség

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 tanóra (8x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés(továbbképzés): 4 tanóra (4x45 perc)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • 16.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1. §, 2. § (1), 4 § a)-c), h)-m), t)-u), y), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (4)-(6), (8), 13/A. §, 15-18. §, 19-20. §, 21. § (1), (5-6), 22. §, 43. §, 48. § (2).
 • 16.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § (1) c), f) fb), k) (2) i), (3) b), d), i), l), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet.
 • 16.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról:
  • I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §.
  • II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 38-39., 148., 152-162., 180., 183-185., 191. pont.
  • III. fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek: 5-7. §.
  • V. fejezet Általános szerkezeti követelmények: 13-14. §, 15. § (1), 16. § (1), 2. melléklet 1. táblázat 21-26 sor.
  • VI. fejezet Tűzterjedés elleni védelem: 17 § (1), 19-20. §, 22. § (1)-(2), 24-27. §, 28. § (3), 31. § (3)-(4).
  • VII. fejezet Rendeltetéstől függő létesítési követelmények: 37. § (4), 38. § (4)-(5), 39. §, 40. § (4), 41. § (5), 43. § (2), 44. § (2), 45. § (2), 46 § (2), 47. §, 50. §;
  • XII. fejezet Speciális építmények tűzvédelme: 116. § (7), 123 § (1);
  • XX. fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248. § (1).
 • 16.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1), (3), 6. §, 7. §, 8. § (3), (5)-(6), 9. §.
 • 16.5. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről: 2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. melléklet.
 • 16.6. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól: 2. § 5., 9., 13-17., 3. §, 4. § (1)-(3), (4) a)-c), (5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 7. cím, 35. cím 1-3. pont.
 • 16.7. Magyarországon érvényes teljesítménynyilatkozattal rendelkező, gyártó(k) által kiadott beépítési útmutatók (a burkolat felületképzésére vonatkozó javaslatok, előírások) és a karbantartásra vonatkozó utasítások az alábbi termékek esetében:
  • falszerkezet tűzgátló burkolati rendszer,
  • tartószerkezet, oszlop és födém tűzgátló burkolati rendszer,
  • épületgépészeti elem tűzgátló burkolati rendszer.
 • Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelv tűzgátló burkolatok beépítésére, felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó részei:
  • 16.8. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI.
  • 16.9. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI.
  • 16.10. Tűzterjedés elleni védelem TvMI.
 • Az alábbiakban felsorolt hatályos nemzeti szabványok tűzgátló burkolatok beépítésére, javítására, karbantartására vonatkozó részei:
  • 16.11. MSZ EN/ENV 13381 Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei.
Javasolt szakirodalom
 • 16.12. Dr. Beda László PhD, Égés-és Oltáselmélet, SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar.
 • 16.13. MSZ EN 1366-1 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek
 • 16.14. MSZ EN 1366-5 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák
 • 16.15. MSZ EN 13501-1 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával
 • 16.16. MSZ EN 13501-2 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.