Tűzvédelmi szakvizsga 14 - Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 14 - Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők

Tűzvédelmi szakvizsga 14 - Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők
Szakmai továbbképzés

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

14. ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Bemeneti feltétel:

 • legalább erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója( Villamos biztonsági felülvizsgáló) vagy műszaki mérnöki végzettség

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 5 tanóra 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • 14.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), x)-y), 5. § (1)-(2), 6. §, 8. §, 11. §, 13. § (1), (5)-(6), (8), 13/A. §, 15-20. §, 22. §, 43. §.
 • 14.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § (1) c), f) fb), k), (2) i), (3) i), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet.
 • 14.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról:
  • I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §
  • II. fejezet: Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 2., 3., 19-21., 24., 30., 43., 68-69., 78-79., 101-102., 111-112., 119., 146-151., 157., 160., 170., 172., 178., 180-181., 188-190., 198- 199. pont.
  • IV. fejezet, Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §.
  • VI. fejezet, Tűzterjedés elleni védelem: 27. §. 28. § (2).
  • IX. fejezet, Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények: 87. §
  • XIII. fejezet, Villamos és villámvédelmi berendezések: 135-138. §, 11. melléklet 1. táblázat.
  • XVIII. fejezet, Használati szabályok: 179. § (4), 193. § (3), 200. §.
  • XX. fejezet Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248-252. §, 276-277. §.
 • 14.4. 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről: 9. §.
 • 14.5. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1), (3), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), 9. §.
 • 14.6. 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről: 2. cikk 1-2., 4-5, 11., 13. pont, 4. cikk, 6. cikk (1)-(4) pont, 7. cikk, 14. cikk, III. és V. melléklet.
 • 14.7. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól: 2. § 5., 9., 13-17., 3. §, 4. § (1)-(3), (4) a-c), g), (5)-(7), 5. §, 7. §, 10. §, 12. §, 1. melléklet 31. cím.
 • 14.8. Magyarországon jogszerűen forgalmazott, legalább egy-egy különböző (szabványos és kábelspecifikus) tűzálló kábelrendszer alkalmazására kiadott gyártói útmutató.
 • Hatályos tűzvédelmi műszaki irányelv az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatára vonatkozó részei
  • 14.9. Felülvizsgálat és karbantartás TvMI
 • Az alábbiakban felsorolt hatályos nemzeti szabványok erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzőkre vonatkozó részei:
  • 14.10. MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.
  • 14.11. MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések.
  • 14.12. MSZ 15688 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme
  • 14.13. MSZ EN 60079 Robbanóképes közegek.
  • 14.14. MSZ EN 61241 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok.
  • 14.15. MSZE 24102 Villamos kábelrendszerek tűzállósági követelményei és vizsgálatai
  • 14.16. MSZ 10900 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
  • 14.17. MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései)
  • 14.18. MSZ EN 61936-1 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61936-1:2010, módosítva)
  • 14.19. MSZ EN 50522 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése
  • 14.20. MSZ EN 1127-1 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

Javasolt szakirodalom

 • 14.21. 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
 • 14.22. MSZ 1600 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
 • 14.23. Arató Csaba, Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 2011.
 • 14.24. Kruppa Attila, Villamos vezetékrendszerek tűzvédelme, Obo Bettermann Kft., 2013. A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés szervezett előadások keretei között megtartandó

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.