Tűzvédelmi szakvizsga 02 - 100 kg fölötti feldolgozás és 300 kg fölötti tárolás

Tűzvédelmi szakvizsga 02 - 100 kg fölötti feldolgozás és 300 kg fölötti tárolás

Tűzvédelmi szakvizsga 02 - 100 kg fölötti feldolgozás és 300 kg fölötti tárolás
Szakmai továbbképzés

Az 45/2011. (XII.7.) BM rendeletben meghatározott

2. AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZERINT FOKOZOTTAN TŰZ VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOKNAK BÁRMELY IDŐPONTBAN 300 KG TÖMEGMENNYISÉGET MEGHALADÓ MENNYISÉGŰ TÁROLÁSÁT VAGY 100 KG TÖMEGMENNYISÉGET MEGHALADÓ MENNYISÉGŰ IPARI VAGY SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELDOLGOZÁSÁT, TECHNOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSÁT VÉGZŐK

tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ág és munkakör betöltéséhez.
 

Tanfolyam indulása

 • Létszám függvényében folyamatosan
 • Igény és megfelelő létszám esetén kihelyezett formában a megrendelő igényeihez igazodva

Óraszám

 • Alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 tanóra (8x45 perc)
 • Ismételt szakvizsgára felkészítő képzés(továbbképzés): 3 tanóra (3x45 perc)

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Oktatás témakörei

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • törvény hatálya
  • értelmező rendelkezések
  • a tűzjelzés és a tűzoltás
  • a műszaki mentés
  • tűzvédelmi hatósági feladatok
  • tűzmegelőzési feladatok
  • a magánszemélyek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
  • a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
 • 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
  • első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok,
  • első és másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hatóságok
  • tűzvédelmi bírság
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ)
  • általános rendelkezések
  • értelmező rendelkezések, fogalmak
  • tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
  • elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem
  • éghető folyadékok és gázok tárolása, kimérése
  • üzemanyagtöltő állomás
  • használati szabályok (általános szabályok, tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, szállítás és vontatás, tárolás, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolása, tűzoltási út, tüzelő és fűtőberendezések, szellőztetés, hő- és füstelvezetés, csatornahálózat, gépi berendezés, villamos berendezés)
  • gépi berendezés, villamos berendezés
  • tűzoltó készülékek
 • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet
 • Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan
 • Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.