Raktáros

Raktáros

Raktáros
Szakképesítés

Rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás

A raktáros képzés célja:

A Raktáros részszakmával betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Raktáros részszakma megszerzésére irányuló független akkreditált szakmai vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Raktáros szakmai bizonyítványt kapnak.
(A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.)
A raktáros a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó munkákat. Gondoskodik az új termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításáról stb. Közreműködik a készletezési és leltározási folyamatokban, a nyilvántartási és információs rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében és az anyag- és áruszállítás irányításában. Raktározás területén segíti és szakmai vezetője irányításával ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Kezeli a kézi árumozgató eszközöket, a raktári szoftvereket és kapcsolódó egységeiket (pl. vonalkódleolvasót használ).

A raktáros tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • egészségügyi alkalmasság nem szükséges
 • pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges

ARaktáros képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Ameddig a részszakma tekintetében nincs szakmai vizsgát vagy képesítő vizsgát szervező akkreditált vizsgaközpont, a szakmai vizsga megszervezéséről a szakképzésért felelős miniszter az IKK útján gondoskodik.

A raktáros gazda képzés során megszerezhető készségek, képességek:

 • Felcímkézi és zárolja a hibás árut, azt külön raktárhelyre teszi.
 • Átrakja az árut raktáron belül (pl. az elhelyezés racionalizálása érdekében vagy szavatossági szempontok miatt).
 • Képes megadott szempontok, előírások szerint különböző termékeket kezelni. (pl. felhasználás vagy nagyság szerint).
 • Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés elvégzéséig.
 • Részt vesz a selejtezésben és vezeti a szükséges dokumentumokat.
 • Eseti megrendelésnél egyedi igény szerinti kiszerelésbe csomagolja az árut.
 • Sérült csomagolású árut újracsomagol.
 • Méri az áru mennyiségét a megfelelő mérőeszközzel (pl. mérleggel, mérőszalaggal)
 • Beazonosítja a nyilvántartásban nem szereplő, fellelt árut.
 • Ellenőrzi a betárolt anyagok raktárhelyeinek állapotát.
 • Címkézi és feliratozza a becsomagolt árut (megnevezés, cikkszám, darabszám, dátum)
 • Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait (pl. tűzveszélyesség, balesetveszély, polcterhelhetőség)
 • Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések (pl. mérleg, kaliber, mérőszalag) műszaki állapotát, mérőeszközök hitelességének lejárati idejét.
 • Ellenőrzi a betároláshoz szükséges bizonylatokat.
 • Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat (pl. raktárkivételi jegy, szállítólevél)

Megnevezése: Raktáros
Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.