Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztens
Szakképesítés

> JELENTKEZÉSI LAP <

 

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés célja:

A Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátíttatása, továbbá a résztvevők felkészítése a Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak. A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére.

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) tanfolyam bekapcsolódási feltételei:

  • Érettségi végzettség

A Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) oktatásra jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítés előírt feltételeinek teljesítése és a vizsga után. A vizsgára bocsátás előfeltétele továbbá a külső helyszíni 40 órás gyakorlati igazolás. A gyakorlati helyszínről a képzésben résztvevő maga kell gondoskodjon, a gyakorlatról az intézménynek igazolást kell kiállítania.

Készségek, képességek:

  • Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban.
  • Kezdeményezi az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/ tanulóval és családjával.
  • Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI -s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
  • Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva, képes munkáját szervezni.
  • Összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

Megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
Ágazat megnevezése: -
KEOR kód: 0119

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.