Nyomástartó edény gépész

Nyomástartó edény gépész

Nyomástartó edény gépész
Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés

                                                                                                                                 JELENTKEZÉSI LAP 

 

A Nyomástartó edény gépész képzés célja:

 • A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.
 • A cél elérése érdekében a résztvevőnek el kell sajátítania a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítania az azokhoz szükséges kompetenciákat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
 • A képesítő képzésen érdemben lehetőséget kell adni a résztvevőknek a munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények, feltételek megismerésére és megértésére.

A Nyomástartó edény gépész képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • A jelentkezők alsó korhatára: betöltött 18. életév
 • Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.
 • A tanfolyami felvétel feltételei legalább alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség a következő szakirányú szakmai képzettség, illetve szakképesítés egyikével, vagy az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítéssel kezdhető meg a képzés:
  • Élelmiszeripari gépkezelő
  • Villanyszerelő
  • Elektronikai műszerész
  • Szerkezetépítő és - szerelő
  • Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő
  • Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
  • Víz- és csatornarendszer-szerelő
  • Épület- és szerkezetlakatos
  • Finommechanikai műszerész
  • Gépi és CNC forgácsoló
  • Ipari gépész
  • Szerszám- és készülékgyártó
  • Mezőgazdasági gépész
  • Mezőgazdasági gépésztechnikus
  • Gyártósori gépbeállító
  • Karosszéria-lakatos
  • Abroncsgyártó
  • Műanyag-feldolgozó
  • Műanyag-feldolgozó technikus
  • Papírgyártó és - feldolgozó
  • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó
  • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó technikus
  • Vegyipari rendszerkezelő
  • gépészet ágazathoz tartozó bármely szakképesítés
  • elektronika és elektrotechnika ágazathoz tartozó bármely szakképesítés
  • nyomástartó berendezés kezelője
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nyomástartó berendezés kezelője vagy nyomástartóedény gépész mellett megszerzett 3 hónapos szakmai tapasztalat. A szakmai gyakorlatról a munkáltató adhat igazolást.
 • Megengedett hiányzás: max. 20%

Nyomástartó edény gépész tanfolyam jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Nyomástartó edény gépész során megszerezhető készségek, képességek:

A nyomástartóedény gépész szakmai képesítésekkel rendelkezők feladata az 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet (NR.) hatálya alá tartozó, III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül).
Elvégzi az NR. hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények folyamatos üzemeltetését, elvégzi a működtetéshez szükséges ellenőrzéseket, biztosítja a működés és az üzemi folyamatok feltételeit.
A szakmai képesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot,
 • beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat,
 • a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni,
 • a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket,
 • vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről,
 • dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését.
 • helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat,
 • nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni,
 • nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket.

A jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember a már meglévő szakmai tapasztalatai és kompetenciái közé beilleszti a képzés során megszerzett ismereteket.

Megnevezése: Nyomástartó edény gépész
 

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.