Emelőgép-ügyintéző

Emelőgép-ügyintéző

Emelőgép-ügyintéző
Szakképesítés

A képzés célja:

A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása. Az emelőgép-ügyintéző

 • gondoskodik:
  • a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartatásáról;
  • az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;
  • az emelőgép és a teherfüggesztö eszköz előírásszerű használatáról;
 • ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát;
 • oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajátításában;
 • szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teherfüggesztö eszközök használatba vételét,
 • vezeti és megőrizi az emelőgép, a teherfüggesztö eszköz előirt okmányait, dokumentációit;
 • az emelőgép kezelőknek biztosítja az emelőgép használati utasítását;
 • egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;
 • az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti, az e tárgyú feljegyzéseket megőrzi;

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság ( Intézményünkben történik )

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A tanfolyam zárásaként házi vizsga kerül szervezésre, melynek sikeres kitöltése után a résztvevőknek TANÚSÍTVÁNY-t állítunk ki mellyel a vizsgaközpontokban BIZONYÍTVÁNY szerezhető a szakképesítéshez előírt feltételek teljesítése után.

Készségek, képességek:

 • Emelőgépekre vonatkozó gépészeti, hidraulikus, és villamos rajzok alapján képes értelmezni a berendezés biztonsági egységeinek működését. Felismeri a lehetséges veszélyeket. Emelőgép fő - és szerkezeti felülvizsgálatokat végez.
 • Az emelőgépekre vonatkozó információkat, azok megjelenési formájától függetlenül képes értelmezni és elemezni. Eligazodik a világhálón és kritikusan értékeli a megszerezhető információkat.
 • Az emelőgép gyártók használati utasításában leírtakat megérti, feltárja a helytelen alkalmazást.
 • Naprakészen követi és értelmezi a jogszabályokban, valamint a szabványokban leírtakat, felméri azok hatását az emelőgépek biztonságos üzemeltetési feltételeire.
 • A munkavégzés során betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.
 • Munkája során alkalmazza a munkavédelmi törvényben, az emelőgépek biztonsági szabályzatában, valamint a vonatkozó szabványokban foglaltakat. Feltárja a fenti előírásoktól való eltéréseket, a munkavégzés biztonsága érdekében.
 • Eléri, hogy az emelőgépek karbantartásában, felülvizsgálatában, átalakításában érdekelt szervezetek és személyek a biztonságos üzemeltetés feltétele érdekében tevékenységüket az üzemeltető által megszabott gazdasági cél érdekében Összehangolják.
 • Emelőgépeket függesztékeket és a munkakörnyezetük et ellenőrzi a műszaki és biztonsági megfelelőségük szempontjából.
 • Az emelőgépekről, a függesztékekről, az emelőgépek előírt dokumentumairól nyilvántartást vezet. A dokumentumokat ellenőrzi, értékeli és megőrzi. Nyilvántartja az emelőgépkezelök, targoncavezetők munkavégzéséhez szükséges személyes adatait, jogosultságokat, egészségügyi alkalmasságukat.
 • Emelőgépeken műszaki és biztonsági állapot meghatározást végez.
 • A munkavédelmi üzembe helyezéshez előkészíti az emelőgép szükséges dokumentumait, közreműködik a végrehajtásban.
 • Összeállítja a gyártói használati információk alapján az adott emelőgépre, targoncára a műszakonkénti vizsgálati utasítást.
 • Különböző időben észlelt kis változásokból helyes következtetéseket állapít meg.
 • Az emelőgép üzemeltetési viszonyai alapján időszakos vizsgálatot szervez.
 • Intézkedéseket hoz az emelőgépek környezetkárosító hatásainak csökkentése érdekében.
 • Az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos ismereteit átadja a kezelőknek és üzemeltetőknek.
 • Műszakonkénti vizsgálatok eredményét, a szakértői vizsgálatok jegyzőkönyvét és a karbantartási tevékenység dokumentumait helyesen értékeli.
 • Az emelőgépek, targoncák állapotától függően meg tudja ítélni milyen dokumentumok szükségesek azok üzembe helyezéséhez.

A szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a nemzetgazdaság tevékenyégi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.
Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését.
Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

Megnevezése: Emelőgép-ügyintéző
Ágazat megnevezése: Ágazaton kívüli (Emelőgép-ügyintéző)
KEOR kód: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.